Learniv
▷ Geçmiş zaman hali (3. hali) OVERSWING | Learniv.com
Learniv.com  >  tr  >  İngilizce düzensiz fiiller  >  overswing


Geçmiş zaman hali (3. hali) overswing

Mastar

overswing

Geçmiş zaman

overswang

overswung

Geçmiş zaman sifat

overswung

overswungen ** Bu form eskimiş veya özel durumlarda veya bazı ağızlarda kullanılır
Fiilden türetilmiş:

Mastar

Geçmiş zaman

Geçmiş zaman sifat

swing

[swɪŋ]

swung
swang

[swʌŋ]
[swʌŋ]

swung
swungen

[swʌŋ]
[swʌŋən]
Düzensiz fiiller