Learniv
▷ Geçmiş zaman hali (3. hali) MISBEFALL ** | Learniv.com
Learniv.com  >  tr  >  İngilizce düzensiz fiiller  >  misbefall


Geçmiş zaman hali (3. hali) misbefall **

Mastar

misbefall **

Geçmiş zaman

misbefell

misbefelled *

Geçmiş zaman sifat

misbefallen

misbefelled ** Bu form eskimiş veya özel durumlarda veya bazı ağızlarda kullanılır
** (bütün formlarında) Bu fiil eskimiş ya da bazı lehçeleri ve özel durumlarda sadece kullanılır
Fiilden türetilmiş:

Mastar

Geçmiş zaman

Geçmiş zaman sifat

fall

[fɔːl]

fell
felled

[fel]
[feld]

fallen
felled

[fɔːln]
[feld]
Düzensiz fiiller