Learniv
▷ Geçmiş zaman hali (3. hali) HOLD | Learniv.com
Learniv.com  >  tr  >  İngilizce düzensiz fiiller  >  hold


Geçmiş zaman hali (3. hali) hold

A2 çeviri: tutmak, basılı tutmak

Mastar

hold

[həʊld]

Geçmiş zaman

held

[held]

Geçmiş zaman sifat

held

holden *

[held]
[həʊldn]


* Bu form eskimiş veya özel durumlarda veya bazı ağızlarda kullanılır
İlgili düzensiz fiiller:

Mastar

Geçmiş zaman

Geçmiş zaman sifat

behold

[bɪˈhəʊld]

beheld

[bɪˈheld]

beheld
beholden

[bɪˈheld]
[bɪhəʊldn]

withhold

[wɪðˈhəʊld]

withheld

[wɪðˈheld]

withheld
withholden

[wɪðˈheld]
[wɪðˈhəʊlpn]

uphold

[ˌʌpˈhəʊld]

upheld

[ˌʌpˈheld]

upheld
upholden

[ˌʌpˈheld]
[ˌʌpˈhəʊlpn]

inhold

[ɪnˈhəʊld]

inheld

[ɪnˈheld]

inheld
inholden

[ɪnˈheld]
[ɪnhəʊldn]

misheld

misheld
misholden


birleşme düzensiz fiiller [hold]

Konjugasyon , bir fiilin türetilmiş formlarının, ana kısımlarından enfeksiyondan (gramer kurallarına göre formun değişmesi) oluşturulmasıdır. Örneğin, "Break" fiili, kopyaların kopması, kırılmalarını, kırılmasını, kırılmasını ve kırılmasını oluşturmak için konjuge edilebilir.

Konjugasyon terimi, yalnızca fiillerin enfeksiyonuna ve diğer parçalarının değiştirilmesine uygulanır. Konuşma (isimlerin ve sıfatların çekimleri düşüş olarak bilinir). Ayrıca, genellikle bir fiilin sonlu formlarının oluşumunu ifade etmekte, bunlar, bunların çoğu için işaretlenmemiş olan sonsuz veya Gerund gibi sonlu olmayan formların aksine, konjuge form olarak adlandırılabilir. gramer kategorileri.

Konjugasyon , aynı bir dilde benzer bir çekim düzenini (bir fiil sınıfı) paylaşan bir fiil grubunun geleneksel adıdır. Dilin standart konjugasyon paternlerinin tümünü takip etmeyen bir fiil, bir olduğu söylenir.

  ...   ... Daha fazla bilgi

Sunmak

I
hold 
you
hold 
he/she/it
holds 
we
hold 
you
hold 
they
hold 

Sürekli

I
am holding 
you
are holding 
he/she/it
is holding 
we
are holding 
you
are holding 
they
are holding 

Geçmiş zaman

I
held 
you
held 
he/she/it
held 
we
held 
you
held 
they
held 

Sürekli geçmiş

I
was holding 
you
were holding 
he/she/it
was holding 
we
were holding 
you
were holding 
they
were holding 

Etkisi hala süren geçmiş zaman

I
have held 
you
have held 
he/she/it
has held 
we
have held 
you
have held 
they
have held 

Mükemmel sürekli

I
have been holding 
you
have been holding 
he/she/it
has been holding 
we
have been holding 
you
have been holding 
they
have been holding 

Geçmiş zaman

I
had held 
you
had held 
he/she/it
had held 
we
had held 
you
had held 
they
had held 

Geçmiş mükemmel sürekli

I
had been holding 
you
had been holding 
he/she/it
had been holding 
we
had been holding 
you
had been holding 
they
had been holding 

Gelecek

I
will hold 
you
will hold 
he/she/it
will hold 
we
will hold 
you
will hold 
they
will hold 

Sürekli Gelecek

I
will be holding 
you
will be holding 
he/she/it
will be holding 
we
will be holding 
you
will be holding 
they
will be holding 

Gelecek mükemmel

I
will have held 
you
will have held 
he/she/it
will have held 
we
will have held 
you
will have held 
they
will have held 

Gelecek Mükemmel Sürekli

I
will have been holding 
you
will have been holding 
he/she/it
will have been holding 
we
will have been holding 
you
will have been holding 
they
will have been holding 

Şartlı
(Conditional)
düzensiz fiiller [hold]

nedensellik (ayrıcanedensellik veyanedeni ve etkisi ), bir olay, işlem, durum veya nesnenin (a) etkisidir. Nedeni) Sebebin kısmen etkisinden sorumlu olduğu başka bir olayın, işlem, durum veya nesnenin (bir etkinin) üretimine katkıda bulunur ve etkinin kısmen nedene bağlıdır. Genel olarak, bir süreç, bunun nedensel faktörleri olduğu da söylenen birçok nedeni vardır ve hepsi geçmişinde yatar. Bir etkiye dönüşebilir, gelecekte tüm diğer birçok etkisi, diğer birçok etkisi için bir neden olabilir veya nedensel bir faktör olabilir.

koşullu ruh hali (kısaltılmış cond), koşullu cümlelerin, geçerliliği, muhtemelen karşı tarafa bağlı olan bir öneriyi ifade etmek için kullanılan bir gramer ruh halidir.

İngilizce, modal fiillerin olabilmesi dışında, bazı bağlamlarda olabileceği ve olacağı kadarıyla, bazı bağlamlarda olabileceği ve olacağı kadarıyla ilgili olarak şanve (morfolojik) şartlı bir ruh hali yoktur. Koşullu ruh hali (veya sadece şartlı) olarak adlandırılan şey, modal fiilin, aşağıdaki fiilin çıplak sonsuzluğuyla kombinasyonuyla kombinasyon halinde kullanılmasını kullanarak periprensel olarak oluşturulur. (Bazen, birinci şahıs olan birinci şahısla yapacağı yerde kullanılmalıdır. Bkz.

  ...   ... Daha fazla bilgi

Şartlı
(Conditional present)

I
would hold 
you
would hold 
he/she/it
would hold 
we
would hold 
you
would hold 
they
would hold 

Progresif Mevcut Koşullu
(Conditional present progressive)

I
would be holding 
you
would be holding 
he/she/it
would be holding 
we
would be holding 
you
would be holding 
they
would be holding 

Şartlı mükemmel
(Conditional perfect)

I
would have held 
you
would have held 
he/she/it
would have held 
we
would have held 
you
would have held 
they
would have held 

Şartlı mükemmel ilerici
(Conditional perfect progressive)

I
would have been holding 
you
would have been holding 
he/she/it
would have been holding 
we
would have been holding 
you
would have been holding 
they
would have been holding 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
düzensiz fiiller [hold]

Subjunctive , hoparlörün buna karşı tutumunu gösteren bir ifadenin özelliği olan bir gramer ruh halidir. Fiillerin subjonktif formları tipik olarak, çeşitli gerçeklik durumlarını ifade etmek için kullanılır: istek, duygu, olasılık, yargı, görüş, yükümlülüğü veya henüz oluşmamış eylem; Kullanıldıkları kesin durumlar dilden dile değişir. Subjunctive, mutlaka gerçek olmadığına bakın, InPrealis ruh hallerinden biridir. Genellikle, bir şeyin bir gerçek beyanı olduğunu belirtmek için kullanılan bir gerçekçi ruh hali ile zıttırılır.

Subjonkifler, özellikle de, özellikle bu maddeler, özellikle de aslında olsa da, en sık görülür. İngilizce'de alt kevimlerin örnekleri, "Dikkatli olmanızı öneririm" cümlelerinde bulunur ve "Yanınızda kalması önemlidir."

ingilizcedeki subjunctive ruh hali, kullanılan bir madde Gerçek olmayan olasılıkları tanımlayan bazı bağlamlar, örneğin "Burada olmanız çok önemli" ve "Erken geldiği çok önemli." İngilizce olarak, subjunctive, spesifik olarak subjonktif fiil formu olmadığı için, bükülme yerine senkronizticidir. Aksine, subjunctive cümleleri, çeşitli diğer yapılarda da kullanılan fiilin çıplak formunu işe alırlar.

  ...   ... Daha fazla bilgi

Mevcut alt
(Present subjunctive)

I
hold 
you
hold 
he/she/it
hold 
we
hold 
you
hold 
they
hold 

Subjunctive geçmiş
(Past subjunctive)

I
held 
you
held 
he/she/it
held 
we
held 
you
held 
they
held 

Geçmiş Mükemmel Subjunctive
(Past perfect subjunctive)

I
had held 
you
had held 
he/she/it
had held 
we
had held 
you
had held 
they
had held 

İmperativ
(Imperativ)
düzensiz fiiller [hold]

zorunlu ruh hali , bir komut veya istek oluşturan bir gramer ruh halidir.

Zorunlu ruh halinde kullanılan bir fiilin örneği İngilizce "Git" ifadesidir. Bu tür zorunlamalar, ikinci kişi bir konuyu (siz) ima eder, ancak bazı dillerde, "Hadi (bir şeyler yapalım)" ya da "onlara (bir şeyler yapalım)" anlamı olan birinci ve üçüncü şahıs olan zorunluluklara sahiptir. alternatif olarak kohortatif ve jussive olarak adlandırılır).

  ...   ... Daha fazla bilgi

İmperativ
(Imperativ)

I
hold 
you
Let´s hold 
he/she/it
hold 
we
 
you
 
they
 

Ortaç
(Participle)
düzensiz fiiller [hold]

Dilbilimde, AKatılımcı (PTCP), sayısız zamanda mükemmel veya devam eden gramer yönlerini içeren bir finansal olmayan fiil şeklidir. Bir katılımcı ayrıca bir sıfat veya bir zarf olarak işlev görebilir. Örneğin, "haşlanmış patates" de,haşlanmış , fiilin geçmiş partikatıdır, noun patatesinin sıfatlanması; "ABD YOLUYLA KALDIRILMIŞ",Düzensiz , fiilin kullandığı fiilin geçmiş partikatıdır.

  ...   ... Daha fazla bilgi

Mevcut katılımcı
(Present participle)

I
holding 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Geçmişte
(Past participle)

I
held 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Deyim fiilleri
(Phrasal verbs)
düzensiz fiiller [hold]

hold against

hold back

hold down

hold forth

hold in

hold off

hold on

hold on to

hold out

hold out on

hold over

hold to

hold together

hold under

hold up

hold withDüzensiz fiiller