Learniv
▷ Geçmiş zaman hali (3. hali) FORSWINK ** | Learniv.com
Learniv.com  >  tr  >  İngilizce düzensiz fiiller  >  forswink


Geçmiş zaman hali (3. hali) forswink **

Mastar

forswink **

Geçmiş zaman

forswank

forswonk

Geçmiş zaman sifat

forswunk

forswunken** (bütün formlarında) Bu fiil eskimiş ya da bazı lehçeleri ve özel durumlarda sadece kullanılır
Fiilden türetilmiş:

Mastar

Geçmiş zaman

Geçmiş zaman sifat

swank
swonk
swinkt
swinked

swunk
swunken
swonken
swinkt
swinked
Düzensiz fiiller