Learniv
▷ Geçmiş zaman hali (3. hali) FORLET ** | Learniv.com
Learniv.com  >  tr  >  İngilizce düzensiz fiiller  >  forlet


Geçmiş zaman hali (3. hali) forlet **

Mastar

forlet **

Geçmiş zaman

forlet

forleet *

Geçmiş zaman sifat

forlet

forletten ** Bu form eskimiş veya özel durumlarda veya bazı ağızlarda kullanılır
** (bütün formlarında) Bu fiil eskimiş ya da bazı lehçeleri ve özel durumlarda sadece kullanılır
Fiilden türetilmiş:

Mastar

Geçmiş zaman

Geçmiş zaman sifat

let

[let]

let
leet

[let]
[liːt]

let
letten

[let]
[liːtn]
Düzensiz fiiller