Learniv
▷ Geçmiş zaman hali (3. hali) UPLAY ** | Learniv.com
Learniv.com  >  tr  >  İngilizce düzensiz fiiller  >  uplay


Geçmiş zaman hali (3. hali) uplay **

Mastar

uplay **

Geçmiş zaman

uplaid

uplayed *

Geçmiş zaman sifat

uplaid

uplayed ** Bu form eskimiş veya özel durumlarda veya bazı ağızlarda kullanılır
** (bütün formlarında) Bu fiil eskimiş ya da bazı lehçeleri ve özel durumlarda sadece kullanılır
Fiilden türetilmiş:

Mastar

Geçmiş zaman

Geçmiş zaman sifat

lay

[leɪ]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]
Düzensiz fiiller