Learniv
▷ Geçmiş zaman hali (3. hali) UNDERHEW ** | Learniv.com
Learniv.com  >  tr  >  İngilizce düzensiz fiiller  >  underhew


Geçmiş zaman hali (3. hali) underhew **

Mastar

underhew **

Geçmiş zaman

underhewed

underhew*

Geçmiş zaman sifat

underhewed

underhewn* Bu form eskimiş veya özel durumlarda veya bazı ağızlarda kullanılır
** (bütün formlarında) Bu fiil eskimiş ya da bazı lehçeleri ve özel durumlarda sadece kullanılır
Fiilden türetilmiş:

Mastar

Geçmiş zaman

Geçmiş zaman sifat

hew

[hjuː]

hewed
hew

[hjuːd]
[hjuː]

hewed
hewn

[hjuːd]
[hjuːn]
Düzensiz fiiller