Learniv
▷ Geçmiş zaman hali (3. hali) UNDERGET | Learniv.com
Learniv.com  >  tr  >  İngilizce düzensiz fiiller  >  underget


Geçmiş zaman hali (3. hali) underget

Mastar

underget

Geçmiş zaman

undergot

undergat *

Geçmiş zaman sifat

undergot

undergotten* Bu form eskimiş veya özel durumlarda veya bazı ağızlarda kullanılır
Fiilden türetilmiş:

Mastar

Geçmiş zaman

Geçmiş zaman sifat

get

[ɡet]

got
gat

[ɡɒt]
[gʌt]

got
gotten

[ɡɒt]
[ɡɒtn]
Düzensiz fiiller