Learniv
▷ Geçmiş zaman hali (3. hali) OVERGO ** | Learniv.com
Learniv.com  >  tr  >  İngilizce düzensiz fiiller  >  overgo


Geçmiş zaman hali (3. hali) overgo **

Mastar

overgo **

Geçmiş zaman

overwent

Geçmiş zaman sifat

overgone** (bütün formlarında) Bu fiil eskimiş ya da bazı lehçeleri ve özel durumlarda sadece kullanılır
Fiilden türetilmiş:

Mastar

Geçmiş zaman

Geçmiş zaman sifat

go

[ɡəʊ]

went

[went]

gone

[ɡɒn]
Düzensiz fiiller