Learniv
▷ Geçmiş zaman hali (3. hali) OVERDRINK | Learniv.com
Learniv.com  >  tr  >  İngilizce düzensiz fiiller  >  overdrink


Geçmiş zaman hali (3. hali) overdrink

Mastar

overdrink

Geçmiş zaman

overdrank

overdrunk *

Geçmiş zaman sifat

overdrunk

overdrunk *

overdrank *

overdrinked *

overdrunken *** (bütün formlarında) Bu fiil eskimiş ya da bazı lehçeleri ve özel durumlarda sadece kullanılır
Fiilden türetilmiş:

Mastar

Geçmiş zaman

Geçmiş zaman sifat

drink

[drɪŋk]

drank
drunk
drinked

[dræŋk]
[drʌŋk]
[driŋked]

drank
drunk
drinked
drunken

[dræŋk]
[drʌŋk]
[driŋked]
[drʌŋkn ]
Düzensiz fiiller