Learniv
▷ Geçmiş zaman hali (3. hali) OUTTELL ** | Learniv.com
Learniv.com  >  tr  >  İngilizce düzensiz fiiller  >  outtell


Geçmiş zaman hali (3. hali) outtell **

Mastar

outtell **

Geçmiş zaman

outtold

outtelled *

Geçmiş zaman sifat

outtold

outtelled ** Bu form eskimiş veya özel durumlarda veya bazı ağızlarda kullanılır
** (bütün formlarında) Bu fiil eskimiş ya da bazı lehçeleri ve özel durumlarda sadece kullanılır
Fiilden türetilmiş:

Mastar

Geçmiş zaman

Geçmiş zaman sifat

tell

[tel]

told
talled

[told]
[təʊld]

told
talled

[told]
[təʊld]
Düzensiz fiiller