Learniv
▷ Geçmiş zaman hali (3. hali) OUTLEAP | Learniv.com
Learniv.com  >  tr  >  İngilizce düzensiz fiiller  >  outleap


Geçmiş zaman hali (3. hali) outleap

Mastar

outleap

Geçmiş zaman

outleaped

outleapt

outlept *

outlope *

Geçmiş zaman sifat

outleaped

outleapt

outlopen ** Bu form eskimiş veya özel durumlarda veya bazı ağızlarda kullanılır
** (bütün formlarında) Bu fiil eskimiş ya da bazı lehçeleri ve özel durumlarda sadece kullanılır
Fiilden türetilmiş:

Mastar

Geçmiş zaman

Geçmiş zaman sifat

leap

[li:p]

leaped
leapt
lept
lope

[li:pt]
[lept]
[lept]
[ləʊp]

leaped
leapt
lopen

[li:pt]
[lept]
[ləʊpn]Düzensiz fiiller