Learniv
▷ Geçmiş zaman hali (3. hali) FORELIE ** | Learniv.com
Learniv.com  >  tr  >  İngilizce düzensiz fiiller  >  forelie


Geçmiş zaman hali (3. hali) forelie **

Mastar

forelie **

Geçmiş zaman

forelay

Geçmiş zaman sifat

forelain

forelien ** Bu form eskimiş veya özel durumlarda veya bazı ağızlarda kullanılır
** (bütün formlarında) Bu fiil eskimiş ya da bazı lehçeleri ve özel durumlarda sadece kullanılır
Fiilden türetilmiş:

Mastar

Geçmiş zaman

Geçmiş zaman sifat

lie

[laɪ]

lay

[leɪ]

lain
lien

[leɪn]
[laɪn]
Düzensiz fiiller