Learniv
Learniv
▷ Birleşme Düzenli fiiller | Learniv.com
learniv.com  >  tr  >  Birleşme Düzenli fiiller

Birleşme Düzenli fiiller

abolished
abolished
iptal etmek, feshetmek, kaldırmak
aborted
aborted
durdurmak
abounded
abounded
boldur
abridged
abridged
kısaltmak
absconded
absconded
kaçmak, firar etmek, saklanmak
absorbed
absorbed
emmek
abstained
abstained
çekimser
abused
abused
taciz
accelerated
accelerated
hızlandırmak, hızlanmak
accepted
accepted
onaylamak, kabul etmek
acclaimed
acclaimed
takdir etmek, alkışlamak, alkiş
acclimated
acclimated
bir yerin havasına alıştırmak
accommodated
accommodated
ağırlamak, konuk etmek
accompanied
accompanied
eşlik etmek
accomplished
accomplished
başarmak, başarıyla tamamlamak
accorded
accorded
izin vermek, müsaade etmek, anlaşmak
accosted
accosted
birine yanaşmak
accounted
accounted
hesap
accredited
accredited
inanmak
accumulated
accumulated
biriktirmek
accused
accused
itham etmek, suçlamak
accustomed
accustomed
alıştırmak
ached
ached
acımak
achieved
achieved
başarmak, etmek, yapmak
acidified
acidified
asitlenmek
acknowledged
acknowledged
tanındıktan
acquainted
acquainted
bilgilenmek, tanıtmak, bildirmek
acquiesced
acquiesced
karşı çıkmamak
acquired
acquired
almak, satın almak, kazanmak, elde etmek
acquitted
acquitted
aklamak
acted
acted
hareket etmek, iş yapmak
activated
activated
etkinleştirmek
adapted
adapted
uyarlamak
added
added
katmak
addressed
addressed
adres
adhered
adhered
bağlı kalmak, sadık kalmak
adjoined
adjoined
bitiştirmek
adjourned
adjourned
oturuma son vermek
adjudicated
adjudicated
karara bağlamak
adjusted
adjusted
ayarlamak
administered
administered
administer
administrated
administrated
idare etmek
admired
admired
hayran kalmak, çok beğenmek, hayran olmak
admitted
admitted
izin vermek, müsaade etmek
admonished
admonished
nasihat vermek
adopted
adopted
edinmek, benimsemek, kabul etmek
adored
adored
taparcasına sevmek, çok sevmek, tapmak
adorned
adorned
süslemek
adulated
adulated
adulate
advanced
advanced
ilerlemek, hızlandırmak
advertised
advertised
haber vermek, ilan etmek
advised
advised
fikir vermek, öğüt vermek
affected
affected
etkilemek
affirmed
affirmed
tasdik etmek
affixed
affixed
bağlamak, takmak
afforded
afforded
izin vermek, müsaade etmek
affronted
affronted
hakaret
aggravated
aggravated
kötüleştirmek, ağırlaştırmak
agitated
agitated
çalkalamak, kışkırtmak
agreed
agreed
muvafakat etmek
aided
aided
yardım etmek
ailed
ailed
hastalanmak, hasta olmak
aimed
aimed
amaç
alarmed
alarmed
alarm
alienated
alienated
devretmek, temlik etmek, yabancılaşmak
aligned
aligned
hizalamak
alleged
alleged
allege
alleviated
alleviated
azaltmak
allocated
allocated
ayırmak, dağıtmak, bölüştürmek
allotted
allotted
hisselere ayırmak
allowed
allowed
izin vermek, müsaade etmek
alluded
alluded
üstü kapalı söylemek
allured
allured
çekmek, cezbetmek
altered
altered
değiştirmek
alternated
alternated
alternatif
amalgamated
amalgamated
karıştırmak, bileştirmek
amassed
amassed
toplamak, yığmak
amazed
amazed
şaşırtmak
ambushed
ambushed
pusu da beklemek
amended
amended
onarmak
amounted
amounted
Miktar
amplified
amplified
büyütmek
amputated
amputated
kesmek, bir uzvu kesmek
amused
amused
eğlendirmek, güldürmek
analyzed
analyzed
çözümlemek
anchored
anchored
Çapa
angered
angered
öfke
annexed
annexed
ek
annihilated
annihilated
yok etmek
announced
announced
haber vermek, ilan etmek
annoyed
annoyed
plak bozulmak, su kaçırmak, kızdırmak, taciz etmek
annulled
annulled
iptal etmek, feshetmek, yürürlükten kaldırmak
anointed
anointed
yağlamak
answered
answered
cevap vermek
antagonized
antagonized
kışkırtmak
anticipated
anticipated
tahmin etmek
apologized
apologized
özür dilemek
appealed
appealed
hoşuna gitmek
appeared
appeared
görünmek, meydana çıkmak
appeased
appeased
yatıştırmak, hafifletmek
applauded
applauded
takdir etmek, alkışlamak
applied
applied
uygulamak
appointed
appointed
atamak
appraised
appraised
takdir etmek, paha biçmek, değer biçmek
appreciated
appreciated
takdir etmek, beğenmek, kıymetini anlama
apprehended
apprehended
yakalamak, anlamak, tutuklamak
apprised
apprised
haber vermek
approached
approached
yanaşmak
appropriated
appropriated
uygun
approved
approved
onaylamak, beğenmek
approximated
approximated
yaklaşık
arbitrated
arbitrated
aracılık yapmak
argued
argued
tartışmak
aroused
aroused
canlandırmak, uyandırmak
arranged
arranged
düzenlemek, tertip etmek
arrested
arrested
tutuklamak
arrived
arrived
varmak, vasıl olmak
articulated
articulated
açık seçik belirtmek
ascended
ascended
çıkmak, tırmanmak
ascertained
ascertained
öğrenmek, soruşturmak
asked
asked
sormak
aspired
aspired
yüksek bir gaye edinmek
assailed
assailed
saldırabilir,
assassinated
assassinated
suikâst düzenlemek
assaulted
assaulted
saldırmak
assembled
assembled
birleştirmek, kurmak, toplamak
assented
assented
rıza
asserted
asserted
iddia etmek, öne sürmek
assessed
assessed
değerlendirmek
assigned
assigned
ayırmak, atamak, tahsis etmek
assimilated
assimilated
sindirmek
assisted
assisted
yardım etmek
associated
associated
ilişkilendirmek
assorted
assorted
ayırmak, sınıflandırmak, tasnif etmek
assumed
assumed
varsaymak
assured
assured
söz vermek, sigorta etmek
astonished
astonished
şaşırtmak, hayrete düşmek
astounded
astounded
şaşırtmak
atoned
atoned
töbe etmek, telafi etmek
attached
attached
iliştirmek
attacked
attacked
saldırmak, hücum etmek
attained
attained
elde etmek
attempted
attempted
girişim
attended
attended
eşlik etmek
attested
attested
tanıklık yapmak, şahadet etmek
attracted
attracted
çekmek, cezbetmek, etkilemek
attributed
attributed
nitelik
auctioned
auctioned
açık arttırma
audited
audited
denetlemek
augmented
augmented
artırmak
authorized
authorized
izin vermek, yetkilendirmek
avenged
avenged
öc almak
averaged
averaged
ortalama
averted
averted
önlemek, başka bir tarafa çevirmek
avoided
avoided
önlemek
awaited
awaited
beklemek
awakened
awakened
uyandırmak
awarded
awarded
ödül
axed
axed
balta
babbled
babbled
saçmalamak
backed
backed
geri
bailed
bailed
kefalet
balanced
balanced
dengelemek
bamboozled
bamboozled
şaşırtmak
banned
banned
yasak
banged
banged
cinsel ilişkiye girmek, çarpmak
banished
banished
sürgün etmek
barred
barred
bar
barbecued
barbecued
közlemek
bared
bared
çıplak
bargained
bargained
pazarlık etmek
barked
barked
bağırmak, havlamak
bartered
bartered
takas
bashed
bashed
kuvvetle vurmak, hızla vurmak
basted
basted
yumuşatmak (eti)
batted
batted
yarasa
battered
battered
vurmak, yumruklamak
battled
battled
savaş
bawled
bawled
bağırmak, haykırmak
beached
beached
plaj
beamed
beamed
kiriş
beautified
beautified
güzelleştirmek
beckoned
beckoned
işaret etmek
befriended
befriended
arkadaş olmak
begged
begged
dilenmek
beguiled
beguiled
eğlendirmek
behaved
behaved
davranmak
belched
belched
geğirme
believed
believed
inanmak
belittled
belittled
küçük görmek
bellowed
bellowed
feryat
belonged
belonged
ait olmak
belted
belted
kemer
bemoaned
bemoaned
yakınmak, sızlanmak
benefited
benefited
yarar
berated
berated
ciddi ve öfkeli bir şekilde kınamak, haşlamak, fırça atmak
besieged
besieged
kuşatmak
bestowed
bestowed
hediye vermek
betrayed
betrayed
ihanet etmek, açığa vurmak
bettered
bettered
daha iyi

Düzenli fiiller


Düzensiz fiiller çalışma ile başlayın:
Rasgele seçim

Düzenli fiiller & İngilizce düzensiz fiiller