learniv.com  >  tr  >  İngilizce düzensiz fiiller

İngilizce düzensiz fiiller


Notice: Undefined index: nejcasteji_pouzivana_slovesa in /home/users/learnivcom/learniv.com/web/index-hp-aj.php on line 301

abided / abode *
abided / abidden *
beklemek, durmak, kalmak
abought
abought
ached / oke *
ached / aken *
acknew
acknown / acknowen *
adrew
adrawn
alighted / alit
alighted / alit
ateş içinde yanan inmek
arose
arisen
kalkmak
awoke / awaked *
awoken / awaked *
babysat / babysate
babysat / babysitten
backlighted / backlit
backlighted / backlit
Belirli düzensiz fiil mi arıyorsunuz?

Düzensiz fiiller


abide - beklemek, durmak, kalmak abuy ** - ache / ake * - acknow ** - adraw** - alight - ateş içinde yanan inmek arise - kalkmak awake - babysit - backlight - backslide - fena yola sapmak bake - fırında pişirmek, fırınlamak, pişirmek (fırında) be / am / is / are - olmak bear - beat - vurmak, çırpmak, ifadesini almak, dövmek become - olmak bedo / bedoes - bedraw - bedream - bedrive - bedwell - befall - olmak, başına gelmek befight - beget - vücuda getirmek, sebep olmak begin - başlamak bego ** - behear - behold - görmek, farkınavarmak beken ** - beknit - belay - bağlamak belead ** - beleap - beleave - bend - bükmek, eğmek bequeath - miras bırakmak bereave - besee - beseech - yalvarmak beseek - beset - beshine ** - bespeak - bespread - bestrew - bestride - üzerine binmek bet - betake - müracat etmek betee - betide - beware - sakınmak beweep - bid - bid - bind - bağlamak, sarmak, ciltlemek bite - isırmak, zokayı yutmak bleed - kanamak blend - karıştırma, karıştırmak (sıvı) bless - kutsamak blow - esmek, üflemek, uçurmak bottle-feed - break - kesmek, kes, kırmak, kırılmak breastfeed - breed - doğurmak, üremek, çiftleşmek, hasıl olmak bring - getirmek broadcast - yayımlamak browbeat - build - derleme, oluşturma burn - yanmak burst - patlamak, kağıt ayırmak bust - buy - almak, satın almak can - cast - catch - enselemek chide - azarlamak, ayıplamak choose - seçmek clap - takdir etmek, alkışlamak, şak clearcut - cleave - yarmak, ikiye ayrılmak climb - tırmanmak cling - sarılmak, tutunmak clothe - giydirmek comb - taramak come - gelmek cost - cowrite - creep - sarılmak, sürünmek, ürpermek crosscut - çaprazlama kesmek crow - karga ötmek cut - kesmek dare - cesaret etmek, kalkışmak deal - dağıtmak dig - kazmak, bellemek ding - tınlatmak dive - dalmak do / does - etmek, yapmak dow - downcast - downdraw - drag - çekmek, sürüklemek draw - çekmek, çizmek, fora etmek, para çekmek dream - rüya görmek, düş görmek dress - drink - içmek, ağzını ıslatmak, kafayı çekmek, vurmak drive - sürmek dwell - durmak, oturmak earn - eat - yemek yemek fall - yıkılmak, düşmek feed - beslemek feel - hissetmek fight - dövüşmek, kavga etmek find - bulmak fit - bağdaştırmak, uymak, donatmak flee - kaçmak fling - fırlamak, ani hareket etmek fly - uçmak forbear - kaçınmak forbid - Yasaklamak force-feed - forcut ** - fordo / fordoes ** - forecast - kestirmek, tahmin etmek forefeel - forego - forehear - foreken ** - foreknow - forelay ** - forelie ** - foreread - forerun ** - foresee - öngörmek, önceden görmek foreshow - forespeak ** - foretell - forfret - forget - unutmak forgive - affetmek forgo - bırakmak, vazgeçmek forlay ** - forleave - forlend ** - forlese ** - forlet ** - forlie ** - forsake - terketmek, vazgeçmek forsay ** - forshape * * - forspeak ** - forspend ** - forspread - forstand - forswear - forswink ** - fortee - forthcome - forthlead ** - forthleap - forthtell - forwear ** - freeze - dondurmak, donmak fret - rahatsız etmek, üzmek frostbite - gainsay ** - get - almak, varmak, vasıl olmak, olmak ghostwrite - gird - kuşatmak, sarmak give - vermek, toka etmek, uçlanmak glide - kaymak, süzülmek go - Gitmek grave ** - green-light - grind - çekmek, ufalamak, bilemek, öğütmek, eti kıymak grow - yetişmek, olmak, yetişkin olmak, büyümek hamstring - baltalamak hand-feed - hand-knit - handset - handsew - handspring - handwrite - hang - asmak have / has - almak, var hear - duymak, işitmek heave - kaldırmak, atmak help - yardımcı olmak hew - yontmak, yarmak hide - gizlemek, saklamak hit - inmek, sallamak hoist - yukarı kaldırmak hold - tutmak, basılı tutmak housesit - hurt - acımak, acıtmak, ağrımak inbreed - inhold - inlay - inlead - input - inset - intake - interbreed - intercut - interlay - interweave - keep - tutmak ken ** - kneel - knit - örmek know - bilmek, tanımak lade - laugh - gülmek lay - yatırmak, durum koymak lead - lean - dayanmak leap - learn - öğrenmek leave - bırakmak, terketmek, ayrılmak lend - let - izin vermek, önlememek lie - atmak, mantar atmak light - yakmak (kibrit) lipread - lose - kaybetmek, yitirmek make - etmek, yapmak may - mean - demek meet - buluşmak, tanışmak, görüşmek melt - erimek (katıdan sıvıya), eritmek misbear ** - misbecome - misbefall ** - misbeget - miscast - mischoose - misdeal - misdo / misdoes - misfall ** - misfeed - misfit - misget - misgive - mishear - mishit - mishold - miskeep - misken - misknow - mislay - kaybetmek mislead - yanlış yönlendirmek mislearn - misread - missay - missee - missend - misset - misshape - misshoot - misspeak - misspell - misspend - israf etmek mistake - mistell - misthrow - misunderstand - yanlış anlamak miswed - miswrite - mix - karıştırmak (katmak) mow - biçmek must - naysay ** - offlead - offset - denkleştirmek onlay - onlead - ought - outbid - outbreak - outdo / outdoes - geçmek outdraw - outdrink - outdwell - outeat - outfall - outfight - outfly - outgrow - outhear - outken - outlay - outlead - outleap - output - outride - outrun - outsell - outshine - outspend - outspin - outspread - outstride - outstrive - outswear - outswim - outtell ** - outthink - outthrow - outthrust - outwear - overbear - overbeat - overbend - overbid - overblow - overbreed - overbuild - overbuy - overcast - overclothe - overcome - yenmek overdo / overdoes - abartmak overdraw - fazla para çekmek overdrink - overdrive - overeat - aşırı yemek yemek overfeed - overfly - overget ** - overgive - overgo ** - overgrow - overhang - overhear - overhit - overkeep - overlade - overlay - overlead - overleap - overlearn - overleave - overlie - overpay - override - ayak altında çiğnemek overrun - oversee - yönetmek oversell - overset - oversew - overshake - overshine - overshoot - overshrink - oversleep - overslide - overslip - overspend - overspill - overspread - overstand - overstrew - overstride - overstrike - overstring - overstrive - overswing - overtake - overthrow - iktidardan düşürmek overwear - overwet - overwork - overwrite - üstüne yazmak partake - pay - ödemek, Bayılmak, sulamak pen - plead - savunmak, ileri sürmek podcast - precast - prepay - peşin ödemek preset - proofread - prove - kanıtlamak, ispatlamak put - koymak: yerleştirmek, koymak queath ** / quethe ** - quick-freeze - quit - bitirmek re-lay - reach - ulaşmak read - göstermek, okumak reave ** - zaptetmek, yağmalamak rebid - rebreak - rebuild - recast - recut - redeal - redo / redoes - redraw - yeniden çizmek refind - refreeze - regrow - rehear - relearn - relight - remake - rend - repay - geri ödemek reprove - reread - rerun - resell - resend - reset - sıfırlamak, ilk duruma getirmek reshoe - reshoot - reshow - reshut - resing - resit - retake - retell - rethink - retread - rewed - rewind - rewrite - rid - başından atmak ride - ring - rise - yükselmek rive - parçalamak, yarmak run - çalıştırmak, koşmak saw - say - söylemek, demek see - görmek seek - aramak seethe - fokurdamak, köpürmek self-feed - sell - satmak, okutmak send - göndermek, yollamak set - sew - dikiş dikmek shake - sallamak, silkmek shall - shape - shave - shear - kırpmak, makasla kesmek shed - dökmek shine - çakmak, parlamak, ışık saçmak shit - sıçmak shite - shoe - shoot - vurmak, atmak, ateş etmek show - göstermek shred - parçalamak, dilimlemek shrink - çekinmek, ürkmek shrive ** - shut - kapatmak, kapamak sight-read - sightsee - simulcast - sing - şarkı söylemek sink - batmak sit - oturmak slay - öldürmek sleep - uyumak slide - kaymak sling - slink - slip - slit - smell - smite - sneak - sinsi sinsi dolaşmak soothsay - sow - speak - speed - spell - spend - harcamak spill - düşürmek, dökmek spin - spit - split - bölmek spoil - yıkmak, şımartmak spoon-feed - spread - spring - ortaya çıkıvermek, belirivermek stand - ayakta durmak starve - stave - stay - kalmak steal - vurmak, yürütmek, çalmak, aparmak, iyi etmek, kaldırmak, omuzlamak, tırtıklamak, uçurmak, zula etmek stick - sting - stink - kokuşmak, pis kokmak stretch - strew - dağıtmak, saçmak stride - arşınlamak, uzun adımlarla yürümek strike - yumruk atmak string - strip - strive - gayret etmek sublet - sunburn - swear - yemin etmek sweat - sweep - swell - büyümek swelt ** - swim - yüzmek swing - sallanmak swink ** - take - kabul etmek, almak, götürmek teach - öğretmek tear - tee ** - telecast - tell - söylemek, demek test-drive - test-fly - think - düşünmek thrive - gelişmek, büyümek throw - atmak, fırlatmak thrust - toswink - tread - yürümek typecast - umbedraw ** - unbend - doğrultmak, düzeltmek unbind - salmak, bağlantı çözmek unclothe - elbiselerini çıkarmak underbear - underbet - underbid - underbind - underbuild - underbuy - undercast - underclothe - undercut - fiyat kırmak underdo / underdoes - underdraw - undereat - underfeed - underget - undergird - alttan desteklemek undergo - undergrow - underhang - underhew ** - underhit - underkeep - underlay - underlead - underlet ** - underlie - underpay - underput ** - underrun - undersee - undersell - fiyat kırmak undershoot - undersleep - underspread - understand - anlamak undertake - üstlenmek underthrow - underwrite - undo / undoes - geri almak unfreeze - unhear - unlay - unlearn - unmake - bozmak, parçalamak unweave - unwind - makaradan çıkarmak upcast - updraw - upgrow - uphang - upheave - uphold - desteklemek uplay ** - uplead - uprise - ayaklanmak upsell - upset - upstand - upsweep - upswell - uptake ** - uptear - upthrow - vex - küstürmek wake - wax - parafinlemek waylay - pusuya yatmak wear - taşımak, nakletmek, bocalamak weave - kurmak webcast - wed - evlendirmek weep - ağlamak wend - wet - will - win - kazanmak wind - withdraw - çekmek, banka hesabından çekmek withgo ** - withhold - withsay - withset ** - withsit - withstand - withtake ** - work - worth ** - wreak - wring - write - yazmak writhe - kıvranmak
Düzensiz fiiller çalışma ile başlayın:
Rasgele seçim

Düzenli fiiller & İngilizce düzensiz fiiller